top of page

Fundacja

Innowacyjnej

Edukacji

We must all do theatre – to find out who we are,

and to discover who we could become- A. Boal

O nas...

Fundacja Innowacyjnej Edukacji powstała w 2015, jako odpowiedź na potrzeby włączenia społecznego, walki z ksenofobią i promocją aktywności obywatelskiej oraz praw człowieka, głównie za pomocą metod opartych na komunikacji pozawerbalnej, teatrze, dramie, pantomimie czy teatrze fizycznym. Fundacja zajmuje się również tworzeniem warsztatów i aktywności opartych na nauce i wzroście świadomości z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz superwizjach w ramach aktywności opartych na nauce holistycznej i pozaformalnej.

Nasze grupy docelowe

Pracownicy i wolontariusze

Dorośli i "młodzi dorośli"

Międzynarodowe i lokalne grupy młodzieży

"Theatre is a form of knowledge; it should and can also be a means of transforming society. Theatre can help us build our future, rather than just waiting for it."

Augusto Boal

DSC_2248.jpg

Nasze projekty i aktywności są całkowicie oparte na włączeniu wszystkich zainteresowanych. 

Działania oparte są zarówno o działania oparte na zasadach nauki doświadczalnej, podejściu holistycznemu, jak i nauce rówieśniczej.

Naszymi głównymi projektami, o które oparliśmy nasze działania, związane z organizacją aktywności i pracy nad promocją podstawowych praw człowieka i obywatela są:

-Działania teatralne, improwizacyjne, dramowe

-Aktywności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

-Superwizje trenerskie oraz mentoring zarówno pracowników młodzieżowych, jak i tych docierających do osób dorosłych, seniorów czy dzieci, z zakresu przygotowania, wdrażania i efektywnej refleksji oraz ewaluacji sesji edukacyjnych

Contact Us

ul. Spółdzielców 39/100

43-300, Bielsko-Biała

512-567-801

  • facebook
  • twitter
  • instagram

Dziękujemy!

bottom of page