Regulamin uczestnictwa w projekcie międzynarodowym